Sven Mollekleiv
Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Sven Mollekleiv

“To meet the challenges of our world,
we have no choice;
We have to improve and come together
as one.»

CV

Piler ned
Sven Mollekleiv til topps på Galdhøpiggen
Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Sven Mollekleiv er i dag Managing Director for Oslo Energy Forum og Senior Vice President/Senior Advisor i DNV Group.
Han startet i DNV i 2001 som Corporate HR Director og medlem av konsernledelsen og har senere hatt rollen som Head of Corporate Relations & Corporate Responsibility.
Han har også vært selskapets Ombudsmann i 14 år.
Mollekleiv har representert DNV/DNVG i WBCSD og samarbeidet med UNGC om en rekke rapporter.
Han har vært medlem av en rekke styrer (bl.a. Telenor Satelite services), komiteer og utvalg i næringslivet og offentlig sektor. Han er i dag styreleder i NORSUS – Norsk institutt for bærekraftsforskning. 

Mollekleiv har vært Generalsekretær i Norges Røde Kors i 10 år og valgt President i 9 år. Han er i dag Honorary President og æresmedlem.
Han har også vært Vice President for ICRC Special Fund for Disabled and ICRC Moveability.

Han har vært styreleder i Frivillighet Norge og Global Dignity Norway og vært styremedlem i blant annet Amnesty international Norge, Flyktningerådet og Red Cross Nordic United World College.

Mollekleiv har vært Informasjonssjef og Utviklingsjef/Assisterende Generalsekretær i Norges Idrettsforbund og Marked og mediasjef i Norges Fotballforbund.
Han har vært prorektor og styremedlem ved Norges Idrettshøgskole.
Han har også vært styreleder i VIF fotball og Manager for Ishockeylandslaget.

Mollekleiv er Ridder av 1.Klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for samfunnsgagnlig innsats.

A strong team brings out the best in each individual member

Foto: Shutterstock

Kompetanseledelse er å tilrettelegge for at alle får brukt sin erfaring og sine ferdigheter optimalt til felles beste. Samspillet og samhandlingen gir TEAMET styrke og handlekraft.
Lissepasningen gjør medspillerene gode.

Det er en menneskerett å få hjelp når du er sårbar. Det er også en rett å bli stilt krav til. Retten til å være en ressurs i eget og andres liv.

God LEDELSE og teambuilding er en forutsetning for å lykkes i arbeidet for en BÆREKRAFTIG framtid. Sørge for at alle ressurser blir brukt til at mennesker og miljø klarer seg selv.

BEREDSKAP er en tilstand. Et mål på handlekraft og samhandling for å forebygge, redusere, håndtere og lære av kriser.

HUMANITET er menneskeverd og likeverd
i praksis.

FRIVILLIGHETEN frigjøres når alle stiller opp for felles mål og alle ser at de er med på å gjøre en forskjell.

IDRETTEN lykkes når alle krefter samles for å oppnå felles mål basert på felles verdier. God ledelse er å bidra til at man lykkes sammen. Verdibasert ledelse sikrer eierskap og forankring, klargjør roller og ansvar og bidrar til at VI arbeider for vårt formål og visjon – SAMMEN.

SOLIDARITY is common faith.
Good LEADERSHIP brings out the best in each individual.
Competence leadership invite all members in the team to participate for common goal, purpose, vision and values.

Teambuilding is needed to succeed in the work for sustainability, to develop the power of humanity, strengthen voluntary organizations and disaster preparedness and response.
Teambuilding is key in all kinds of sports.

Foredragstemaer - Sven Mollekleiv
Foto: Shutterstock

Bærekraft

Hvordan utvikle bærekraftige løsninger i daglig virksomhet?
Hvordan snu risiko til muligheter?
Hvordan identifisere, integrere og rapportere FN s bærekraftsmål?

 

How to participate in the transition to a sustainable future?

Cooperation with UNGC in the development of the Global Opportunity reports, Impact, 1.5 C Business leadership, and Uniting business in the decade of action and work with WBCSD have developed an understanding of how to work with the SDGs.

Skog med skyer sett ovenifra
Foto: Shutterstock

Beredskap og krisehåndtering

Beredskap er et mål for handling
og en tilstand.
Hvordan redusere risiko?
Hvordan forebygge kriser?
Hvordan forberede seg på kriser?
Hvordan håndtere og agere i kriser?
Hvordan lære av kriser og feil?

Lederroller i Norges og Internasjonale Røde Kors fra 1992 har gitt meg erfaring med krig /konflikt, naturkatastrofer, ulykker, omsorgssvikt og terror.
Lederroller i næringslivet og Akademia har også gitt erfaring med og kunnskap om krisehåndtering.
Lederroller i frivilligheten og samspillet med det offentlige og ulike samfunnsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt har bidratt til et helhetlig syn på beredskap.
Praktisk erfaring med å være tilstede, ha tilgang, være tilgjengelig og ha tillit i ulike miljøer og kulturer er nyttig.
Personlige erfaringer med å miste kolleger i krig, håndtere kidnappinger og oppleve folk som bryter og misbruker tillit utvider forståelsen og teoretisk kunnskap.

Disaster risk reduction.
Disaster preparedness.
Emergency response.

Bilde av Sven Mollekleiv i Syria
Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Frivillighet

Hvordan forstå frivillighetens rolle?
Hvordan styrke lokal kapasitet?
Hvordan sikre at den frivillige organisasjonen etterlever sitt formål og sine verdier?
Hvordan forankre målene og visjonen i strategien og det daglige virke?

Frivilligheten har betydelig samfunnsverdi ut over den økonomiske verdien.
Frivilligheten utvikler beredskap
og handlekraft.
Frivilligheten utvikler demokratiet.
Frivillighetens kanskje viktigste verdi er egenverdien. Det å høre til. Stå for noe, være noe, bli sett og verdsatt.

Et helt liv i frivilligheten og sentrale lederroller i en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner har gitt innsikt og erfaring i hvordan man kan lykkes i å utvikle organisasjonene.

Role of voluntary organisations.
How to strengthen local capacity?
How to develop partnerships with business, authorities, academia and civil societies?

Sven Mollekleiv - Dåp av Grimstad Røde Kors Hjelpekorps sin nye redningsbåt.
Foto: Arild Blomkvist / Røde Kors

Humanitet

Hva er menneskerettighetene?
Hva er internasjonal humanitær rett?
Hva er flyktningekonvensjonen og barnekonvensjonen?
Hvordan arbeide for menneskeverd
og likeverd?
Hvordan integrere humanitet i daglig ledelse?
Hvordan utvikle The power of Humanity?

Ulikhet blir I dag oppfattet av ledere i organisasjons og næringsliv til å være en betydelig trussel mot bærekraft.
Retten til omsorg og retten til å bli stilt krav til handler også om retten til å være en ressurs i eget og andres liv.

The power of humanity.
Human rights, International humanitarian law, refugee law, children’s law. 

Sven Mollekleiv med Erna Solberg
Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Idrett

Hvordan forstå idrettens rolle i samfunnet?
Hvordan utvikle idretten i bredde og topp?
Hvordan kan idretten bidra til inkludering
og integrering?
Hvordan styrke klubbene og idrettslagenes evne til å gi gode utviklingstilbud til alle?
Hvordan kan vi bidra til å bekjempe doping, korrupsjon og udemokratisk styre i norsk og internasjonal idrett?

Et liv i idretten som leder , trener, frivillig og ansatt kombinert med studier og arbeid ved Norges Idrettshøgskole har gitt innsikt i og erfaring fra idretten.

Sport management. Role of sport in society.
How can sport for all become a reality through integration, inclusion and fight against inequality? 

Sven Mollekleiv på vannski
Foto: Stig B. Hansen / Røde Kors

Ledelse

Hvordan utvikle forståelse og klok praksis for roller og ansvar?
Hvordan utvikle gode lag i et godt samspill?
Hvordan utvikle strategi med forankring i formål visjon og verdier?
Hvordan forankre, styre og rapportere på FNs bærekraftsmål?

Mange ledere hevder å ha rett , men får ikke rett – uten å forstå hvorfor.
Det er viktig å utvikle evne til å forstå nasjonale og internasjonale sammenhenger og kulturer. 
Nyskjerrighet, ydmykhet og lytteevne er nyttige lederegenskaper sammen med klare mål og verdiforankring.

Leadership.
Governance and management.
Roles and responsibilities.
Teambuilding.
Globalization and international challenges.

Sven Mollekleiv - Cafe Condio
Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Our potential
is greater
than what
we deliver today.

Sven Mollekleiv kongress
Foto: Øistein Mjærum / Røde Kors
Gule pyramider

Kontakt

Ønsker du foredrag, konferansieroppdrag eller andre tjenester kan du gjerne kontakte Knut på Seminarpartner.

Telefon: 908 71 305 / Epost: post@seminarpartner.no

Sven Mollekleiv og Kong Harald
Foto: DNV GL
Piler